Forretningsudvalget

Deltagere i Forretningsudvalget

Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)

Marianne Rasmussen,  Kerteminde Kommune

René Junker, Odense Kommune

Sonja Miltersen, Vejen Kommune

Anne Mette Lund, Vejle Kommune

 

Kommissorium for Forretningsudvalget

 

Møder i Forretningsudvalget 2018

24. januar 2018

20. april 2018

8. juni 2018

26. september 2018

 

Møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 9.00 - 12.00 med efterfølgende frokost (hvor andet ikke er nævnt). Møder afholdes som udgangspunkt i Vejen

 

Mødeplan for 2018

(C)  Socialsekretariatet