Forretningsudvalget

Deltagere i Forretningsudvalget

Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)

Henrik Juul Kjær,  Assens Kommune

Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune

René Junker, Odense Kommune

Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune

Anne Mette Lund, Vejle Kommune

 

Kommissorium for Forretningsudvalget

 

Møder i Forretningsudvalget 2018

8. marts 2019

15. maj 2019

24. juni 2019

23. september 2019

29. november 2019

 

Møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 9.00 - 12.00 med efterfølgende frokost (hvor andet ikke er nævnt). Møder afholdes som udgangspunkt i Vejen

 

Årshjul for 2019

 

 

(C)  Socialsekretariatet