Forretningsudvalget

Deltagere i Forretningsudvalget

Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)

Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune

Marianne Rasmussen,  Kerteminde Kommune

René Junker, Odense Kommune

Sonja Miltersen, Vejen Kommune

Anne Mette Lund, Vejle Kommune

 

Kommissorium for Forretningsudvalget

 

 

Møder i Forretningsudvalget 2016

25. februar 2016

25. april 2016

23. juni 2016

29. september 2016

2. december 2016

 

Møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 9.00 - 13.00 inklusiv frokost (hvor andet ikke er nævnt). Møder afholdes som udgangspunkt i Vejen

(C)  Socialsekretariatet