Den Koordinerede Venteliste

Hvad er Den Koordinerede Venteliste

 

Den Koordinerede Venteliste er en fælles venteliste for tilbud under rammeaftalen, hvad enten de drives af en kommune eller Region Syddanmark. Den består fysisk af en internetbaseret database, hvor alle, der venter på en plads, bliver registreret.  Formålet med ventelisten er: at give sagsbehandlere mulighed for på tværs af udbyderne at se, hvor der er venteliste og hvor lange de er at give det enkelte tilbud overblik over egen venteliste at give den enkelte udbyder overblik over egne ventelister set i forhold til andre udbyderes ventelister at fungere som planlægningsredskab at levere lovbestemte oplysninger om ventelister, ventetider m.v.

Adressen til Den Koordinerede Venteliste er:

http://dkvregsyd.csc-scandihealth.com

For at få adgang til systemet, skal der udpeges en systemansvarlig i hver kommune. Det er den systemansvarlige, som skal oprette kommunens brugere af systemet og tildele dem rettigheder. Men den systemansvarlige skal først selv have adgang til systemet og have tildelt rettigheder til at oprette brugere af det. Der sker ved at sende en mail til Fælleskommunalt Socialsekretariat på adressen: cfm@vejenkom.dk

 

Oplys følgende oplysninger:

  • Kommune
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Direkte telefonnummer
  • Ønsket brugernavn, når man logger på systemet (initialer el.lign.)

Vejledning

Vejledning til systemet kan hentes her. Det anbefales kraftigt, at alle, der skal arbejde med systemet, får lejlighed til at orientere sig i vejledningen. Indholdsfortegnelsen skulle gerne give et rimeligt overblik over de forskellige emner og problemstillinger.

(C)  Socialsekretariatet