Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Kommunerne har den 3. marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af rammeaftaler på det specialiserede sociale område.

 

Rammeaftalen udarbejdes i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

 

Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale

 

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

 

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser (Sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger).

(C)  Socialsekretariatet