Fælles Fokus i Syddanmark

I sommeren 2012 satte de syddanske kommuner og regionen fokus på, hvordan et udvidet samarbejde kan bidrage til at optimere effekten og den samlede ressource-udnyttelse på det specialiserede socialområde.

Der sættes fokus på fire temaer:

• Effektiv økonomistyring
• Synergi med psykiatri og somatik
• Kundebestyrelser
• Effektmåling

Læs nyhedsbrev for de 4 pilotprojekter.

(C)  Socialsekretariatet