Rammeaftalen 2016

 

Rammeaftale 2016 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, samt en række tilhørende bilag.

 

Rammeaftalen 2016

Bilag til Rammeaftalen 2016

 

Bilag 4: Oversigt over tilbud i Region Syddanmark

Bilag 5: Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud

Bilag 9: Takstoversigt 2016 

 

 

Skabelon vedr. ændringer i Styringsaftaleperioden

Kontaktpersoner ift. ændringer i Styringsaftaleperioden

 

 

Opfølgning på belægningsprocenter:

1. kvartal 2016

1. - 3. kvartal 2016

(C)  Socialsekretariatet