Rammeaftalen 2017

Rammeaftale 2017 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, samt en række tilhørende bilag.

 

Rammeaftalen 2017

 

Bilag til Rammeaftalen 2017

Bilag 1: Bekendtgørelse for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde kan findes via følgende link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165435

 

Bilag 2: Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

 

Bilag 3: Oversigt over tilbud i Region Syddanmark (Udtræk fra Tilbudsportalen)

 

Bilag 4: Fælles fokus på de sikrede institutioner

 

Bilag 5: Koordinering af lands- og landdelsdækkende tilbud

 

Bilag 6: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen

 

Bilag 7: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper

 

Bilag 8: Det lovmæssige grundlag

 

Bilag 9Oversigt over tilbud og takster

 

Bilag 10: Håndtering af lukning af tilbud

 

Bilag 11: Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser

 

Bilag 12: Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden

 

Bilag 13: Ændring af kapacitet ved årsskifte 

 

Bilag 14: Opsigelsesvarsler

 

Bilag 15: Prisstruktur

 

Bilag 16: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

 

Bilag 17: Afregningsregler/betalingsaftaler

 

Bilag 18: Takstberegning

 

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

 

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

 

 

Øvrige aftaler

Fælles samråd og tilsyn for udviklingshæmmede lovovertrædere

 

 

Materiale ift. ændringer i Styringsaftaleperioden

Skabelon vedr. ændringer i Styringsaftaleperioden

Kontaktpersoner ift. ændringer i Styringsaftaleperioden

 

 

Materiale ift. håndtering af borgernes egenbetaling:

Oplysningsskema til udveksling af oplysninger mellem tilbud og handlekommune

(C)  Socialsekretariatet