Rammeaftalen 2021 - 2022

 

Rammeaftalen 2021 - 2022

Oplæsningsvenlig version af Rammeaftalen 2021 - 2022

 

Bilagssamling til Rammeaftalen 2021 - 2022

  

Bilag til Rammeaftalen 2021 - 2022 

Bilag 1: Lovgrundlag for Rammeaftalen

Bilag 2: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen

Bilag 3: Oversigt over tilbud og takster

Bilag 4Ændring af kapacitet i styringsaftaleperioden og mellem styringsaftaleperioder

Bilag 5: Håndtering af lukning af tilbud

Bilag 6: Opsigelsesvarsler

Bilag 7: Takstindberetning og ændringer af taksterne

Bilag 8: Takststruktur

Bilag 9: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

Bilag 10: Takstberegning

Bilag 11: Beboerbetaling under ophold på tilbud efter servicelovens paragraf 107 og 108 og under ophold på tilbud efter almenboliglovens paragraf 105

Bilag 12: Beboerbetaling på tilbud efter servicelovens paragraf 109 og 110

Bilag 13: Afregningsregler/betalingsaftaler

Bilag 14: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 15: Overtagelse af tilbud

Bilag 16: Udviklingsaftaler for botilbud med over 100 pladser

Bilag 17: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Bilag 18Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

 

Materiale ift. ændringer i Styringsaftaleperioden og mellem Styringsaftaleperioder 

Skabelon

Kontaktpersonliste

 

Materiale ift. håndtering af borgernes egenbetaling:

Oplysningsskema 2021 - til beregning af borgerens egenbetaling for bolig m.v. samt minimums rådighedsbeløb

 

Skema til brug for efterregulering af el og varme

(C)  Socialsekretariatet