Møder i 2016 for Socialdirektørforum

16. marts 2016

11. maj 2016

15. august 2016

6. - 7. oktober 2016 (døgnseminar)

16. december 2016

 

Alle møder afholdes fra kl. 9.00 - 12.00 med efterfølgende frokost (hvor andet ikke er nævnt).

Møder holdes som udgangspunkt i Fredericia

Årshjul for 2016

 

 

Socialdirektørforum har på mødet den 15. august 2016 godkendt mødeplan for 2017: Årshjul 2017

 

 

(C)  Socialsekretariatet