Møder i 2018 for Socialdirektørforum

2. februar 2018

2. maj 2018

22. juni 2018

4. - 5. oktober 2018 (døgnseminar)

 

Alle møder afholdes fra kl. 9.00 - 12.00 med efterfølgende frokost (hvor andet ikke er nævnt).

Møder holdes som udgangspunkt i Fredericia

 

Årshjul for 2018

 

 

(C)  Socialsekretariatet