Socialdirektørforum

Med henblik på at kommunerne skal tage større ansvar for samarbejdet om udviklingen af det specialiserede socialområde, har kredsen af kommunaldirektører i Region Syddanmark nedsat et Socialdirektørforum med de 22 kommuner i regionen. Formålet med Socialdirektørforum er at følge og kvalificere den faglige og økonomiske udvikling på det specialiserede sociale område og tage initiativer, som kan kvalificere udviklingen generelt herunder Styringsaftalen og Udviklingsstrategien.  

(C)  Socialsekretariatet