Rammeaftale

Kommuner i Syddanmark og Region Syddanmark indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Kommunerne er ansvarlige for at sætte retningen og sikre, at der er de rette tilbud på et højt niveau til borgere indenfor det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Rammeaftalen er vores redskab til på tværs at styre og udvikle den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Tidligere Rammeaftaler (før 2019) kan rekvireres ved henvendelse til Fælleskommunalt Socialsekretariat.