Møder i Socialdirektørforum

Møder i 2023 for Socialdirektørforum

20. januar 2023

9-10. marts 2023

16. maj 2023

30. juni 2023 

29. september 2023. Fælles med repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet

3. november 2023. Fællesmøde med Sundhedsdirektørkredsen og ældreområdet

13. december 2023

 

Årshjul 2023

Heraf fremgår bl.a. frister for indsendelse af dagsordenspunkter til møder i Socialdirektørforum