Møder i Socialdirektørforum

Møder i 2023 for Socialdirektørforum

20. januar 2023

9-10. marts 2023

16. maj 2023

30. juni 2023 

29. september 2023. Fælles med repræsentanter fra Børne- og Ungeområdet

3. november 2023. Fællesmøde med Sundhedsdirektørkredsen

13. december 2023

 

Årshjul 2023

Heraf fremgår bl.a. frister for indsendelse af dagsordenspunkter til møder i Socialdirektørforum

 

Møder i 2024 for Socialdirektørforum

12. januar – virtuelt

22. marts – Fysisk

17. maj – virtuelt

28. juni – Fysisk

25. oktober – Virtuelt

13. december – Fysisk

Årshjul 2024