Møder i Socialdirektørforum

Møder i 2021 for Socialdirektørforum

  1. marts 2021
  2. maj 2021
  3. juni 2021
  4. september 2021
  5. november 2021

 

Alle møder afholdes fra kl. 9.00 – 12.00 med efterfølgende frokost (hvor andet ikke er nævnt).

Møder holdes som udgangspunkt i Fredericia

 

Årshjul 2021. Heraf fremgår bl.a. frister for indsendelse af dagsordenspunkter til møder i Socialdirektørforum