Møder i Socialdirektørforum

Møder i 2022 for Socialdirektørforum

18. marts 2022 – Fysisk

6. maj 2022 – Fysisk

24. juni 2022 – Virtuelt

9. september 2022 – Fysisk

18. november 2022 – Fysisk

 

Alle fysiske møder afholdes fra kl. 9.00 – 12.00 med efterfølgende frokost (hvor andet ikke er nævnt).

Møder holdes som udgangspunkt i Fredericia.

 

Fællesmøde med Sundhedsstrategisk Forum

1. april 2022 kl. 9.30 – 14.00, afholdes på Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

 

Årshjul 2022.

Heraf fremgår bl.a. frister for indsendelse af dagsordenspunkter til møder i Socialdirektørforum