Standardkontrakter til brug for det specialiserede socialområde

Standardkontrakter til brug for det specialiserede socialområde

Der er udarbejdet skabeloner til standardkontrakter på voksenområdet og på børneområdet for henholdsvis tilbud indenfor rammeaftalerne (kommunale og regionale tilbud) og tilbud udenfor rammeaftalesamarbejdet (typisk private og selvejende tilbud). Skabelonerne er ledsaget af en vejledning.

Skabelonerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra hvert KKR. Skabelonerne har desuden været drøftet med LOS, Selveje Danmark og Dansk Erhverv.

 

Nedenfor findes link til standardkontrakter på KL´s hjemmeside.

KL Standardkontrakter på det specialiserede voksenområde

KL standardkontrakter på det udsatte børn- og ungeområde

 

Voksenområdet:

Standardkontrakt på voksenområdet, IKKE rammeaftalen

Vejledning til standardkontrakten på voksenområdet, IKKE rammeaftalen

Standardkontrakt på voksenområdet, omfattet af rammeaftalen

Vejledning til standardkontrakten på voksenområdet, omfattet af rammeaftalen

 

Børne- og ungeområdet:

Standardkontrakt på det udsatte børne- og ungeområde, omfattet af rammeaftalen

Vejledning til standardkontrakt på børne- og ungeområdet, omfattet af rammeaftalen

Standardkontrakt på børneområdet, IKKE rammeaftalen

Vejledning til standardkontrakt på børneområdet, IKKE rammeaftalen