Socialdirektørforum

Med henblik på at kommunerne skal tage større ansvar for samarbejdet om udviklingen af det specialiserede socialområde, har kredsen af kommunaldirektører i Region Syddanmark nedsat et socialdirektørforum med de 22 kommuner i regionen.

Formålet med Socialdirektørforum er at følge og kvalificere den faglige og økonomiske udvikling på det specialiserede sociale område og tage initiativer, som kan kvalificere udviklingen generelt, og for rammeaftalerne.

Dette sker blandt andet ved at Socialdirektørforum:

  • Rådgiver KKR og kredsen af kommunaldirektører i Region Syddanmark med oplæg, analyser m.v.
  • Følger udviklingen på det specialiserede socialområde og bidrager til at udviklingen bliver bevidst og koordineret
  • Forbedrer dialogen og samarbejdet omkring udviklingen og styringen af det specialiserede socialområde
  • Tager ansvar for styringen og udarbejdelsen af rammeaftalerne
  • Tager ansvar for koordinering og dialog omkring den faglige og økonomiske udvikling på området
  • Skaber overblik og transparens over tilbud samt bidrager til forsyningssikkerhed i tilbud
  • Udarbejder forslag som incitamenter for styring af den økonomiske og faglige udvikling på området
  • Sætter kriterier for hvilke tilbud der skal samarbejdes regionalt om og dermed også hvilke der ikke skal
  • Bidrager til at pege på afbureaukratisering, effektivisering og tendenser i den socialfaglige sammenhæng
  • Deltager i og følger op på samarbejdet med brugerorganisationerne i Dialogforum