Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen 2021-2022

Oplæsningsvenlig version af Rammeaftalen 2021-2022

Bilagssamling til Rammeaftalen 2021 – 2022

 

Bilag til Rammeaftalen 2021 – 2022
Bilag 1: Lovgrundlag for Rammeaftalen
Bilag 2: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen
Bilag 3: Oversigt over tilbud og takster 2022

Bilag 4: Ændring af kapacitet i styringsaftaleperioden og mellem styringsaftaleperioder
Bilag 5: Håndtering af lukning af tilbud
Bilag 6: Opsigelsesvarsler
Bilag 7: Takstindberetning og ændringer af taksterne
Bilag 8: Takststruktur
Bilag 9: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger
Bilag 10: Takstberegning
Bilag 11: Beboerbetaling under ophold på tilbud efter servicelovens paragraf 107 og 108 og under ophold på tilbud efter almenboliglovens paragraf 105
Bilag 12: Beboerbetaling på tilbud efter servicelovens paragraf 109 og 110
Bilag 13: Afregningsregler/betalingsaftaler
Bilag 14: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster
Bilag 15: Overtagelse af tilbud
Bilag 16: Udviklingsaftaler for botilbud med over 100 pladser
Bilag 17: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Bilag 18: Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

 

Indsatsområder i Rammeaftale 2021- 2022

Link til arbejdsgrupperne under de tre indsatsområder i Rammeaftalen

Standardkontrakter på det specialiserede socialområde

Link til standardkontrakter

Materiale ift. ændringer i Styringsaftaleperioden og mellem Styringsaftaleperioder
Skabelon
Kontaktpersonliste

Materiale ift. håndtering af borgernes egenbetaling:
Oplysningsskema 2021 – til beregning af borgerens egenbetaling for bolig m.v. samt minimums rådighedsbeløb

Oplysningsskema 2022 – til beregning af borgernes egenbetaling for bolig m.v. samt minimums rådighedsbeløb

Skema til brug for efterregulering af el og varme

Regneark til brug for takstberegning og efterregulering:

Takstberegning En Afdeling 2022

Takstberegning Flere Afdelinger 2022