Områder og projekter

Et vigtigt element i Rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark er vidensdeling indenfor det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

På denne side findes blandt andet information om de tre indsatsområder, som Socialdirektørforum vil fokusere på i Rammeaftalen 2021-2022 samt information om to projekter, Fremskudt Funktion og Sammen om Psykiatri, som de syddanske kommuner samarbejder med Region Syddanmark omkring.

Derudover forefindes information om Netværk for ledere af botilbud og centre, som Socialdirektørforum har besluttet at nedsætte, blandt andet med det formål at styrke udviklingen på det specialiserede socialområde.

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Det sker via vidensindsamling, faglig dialog, og ved at Socialstyrelsen kommer med centrale udmeldinger på området. De centrale udmeldinger kan tilgås under punktet National koordination i menuen.