Om Socialsekretariatet

Fælleskommunalt Socialsekretariat blev etableret i foråret 2011, da kommunerne den 3. marts 2011 overtog koordineringsansvaret for det specialiserede socialområde fra regionerne.

Fælleskommunalt Socialsekretariats primære opgave er at understøtte og være med til at drive arbejdet omkring Rammeaftalen på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Dertil vil Socialsekretariatet løse opgaver, udarbejde analyser, oplæg mv. for KKR i Syddanmark, Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører.

Fælleskommunalt Socialsekretariat refererer overordnet til Socialdirektørforum, der består af socialdirektørerne fra de 22 kommuner i Syddanmark samt Region Syddanmark. Fælleskommunalt Socialsekretariat er fysisk placeret i Middelfart.

kort Varde Billund Vejle Fredericia Kolding Vejen Esbjerg Tønder Haderslev Fanø Åbenrå Sønderborg Middelfar Nordfyn Kerteminde Odense Assen Fåborg-Midtfyn Nyborg Svendborg Ærø Langeland vardebillundvejlefredericiakoldingvejenesbjergtoenderhaderslevfanoeaabenraasoenderborgmiddelfartnordfynkertemindeodenseassensfaaborg-midtfynnyborgsvendborgaeroelangeland