Netværk for ledere af botilbud og centre

I forbindelse med en analyse af Rammeaftalen har de syddanske kommuner tilkendegivet et ønske om et fagligt netværk for ledere på socialområdet. Socialdirektørforum har på denne baggrund besluttet at etablere et fagligt netværk for centerledere og ledere af botilbud på det specialiserede specialområde med fokus på voksenområdet, og det første møde blev afholdt i december 2020.
De syddanske kommuner og regionen har hver to repræsentanter i netværket.
Grundet Covid-19 foregår de første netværksmøder virtuelt, og mødernes indhold vil blive tilrettelagt efter dette. Når det igen bliver muligt at afholde fysiske møder, vil møderne struktureres som heldagsmøder med inspiration og drøftelse af et konkret tema og med tid til uformelle drøftelser og sparring mellem deltagerne.

 

Formål med netværket

Formålet med netværket er todelt:

1. Netværket skal bidrage til udvikling af socialområdet på såvel de konkrete institutioner, som er repræsenteret i netværket, som det generelle socialområde, hvor netværket skal bidrage til vidensindsamling til kommunerne og Socialdirektørforum.

2. Netværket skal være et fagligt arbejdsrum, hvor sparring, relationer og faglige drøftelser skal være i centrum. Det skal bidrage til netværksdannelse og videndeling under og efter møderne.

Der sikres en tæt kobling til Socialdirektørforum, så de temaer, der drøftes i Socialdirektørforum, og den retning, Socialdirektørforum sætter, viderebringes og indarbejdes i netværket. Socialdirektørforum vil have mulighed for løbende at indhente viden og erfaring fra netværket og indstille temaer til drøftelse.