Projekt Fremskudt Funktion

De 22 syddanske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark samarbejder i satspuljeprojektet  Fremskudt Funktion på børne- og ungeområdet, om at udvikle samarbejdsmodeller og skabe tiltag i nærmiljøet, der kan forebygge at mistrivsel hos børn og unge mellem 6-18 år udvikler sig til psykisk sygdom. Projektet er 3-årigt og løber fra 2019 til og med 2021. 

 

Projektets hjemmeside

 

Der er, indtil nu, opnået gode erfaringer i projektet, blandt andet i forhold til et tættere samarbejde mellem det kommunale børne- og ungeområde, praktiserende læger og børne- og ungdomspsykiatrien. Socialdirektørforum er opmærksom på en eventuel forankring når projektet udløber. I efteråret 2020 blev en evaluering af projektet sat i gang. 

 

Der er pt. ingen områder i denne kategori