Forretningsudvalget

Medlemmer af Forretningsudvalget

Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)

Siggi W. Kristoffersen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Henrik Mott Frandsen, Langeland Kommune

Mogens Bak Hansen, Nordfyns Kommune

René Junker, Odense Kommune

Grethe H. Nielsen, Tønder Kommune

Anne Mette Lund, Vejle Kommune

Christian Schacht-Magnussen, Region Syddanmark

 

Forretningsorden for Forretningsudvalget

Møder i Forretningsudvalget 2024

11. marts

30. april

12. juni

8. oktober

26. november

Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune (formand)