Rammeaftale 2023-2024

Rammeaftale 2023-2024

Bilagssamling til Rammeaftale 2023-2024

 

Bilag til Rammeaftalen 2023-2024

Bilag 1: Lovgrundlag for Rammeaftalen

Bilag 2: Tilbud der er omfattet af Rammeaftalen

Bilag 3: Oversigt over tilbud og takster

Bilag 4: Ændring af kapacitet i Rammeaftaleperioden og mellem Rammeaftaleperioder

Bilag 5: Håndtering af lukning af tilbud

Bilag 6: Opsigelsesvarsler

Bilag 7: Takstindberetning og ændringer i taksterne

Bilag 8: Takststruktur

Bilag 9: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

Bilag 10: Takstberegning

Bilag 11: Borgernes egenbetaling under ophold på tilbud efter servicelovens § 107 og § 108 og under ophold på tilbud efter almenboliglovens § 105.

Bilag 12: Beboerbetaling på tilbud efter servicelovens paragraf 109 og 110

Bilag 13: Afregningsregler/betalingsaftaler

Bilag 14: Overtagelse af tilbud

Bilag 15: Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Bilag 16: Rapport 2023 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinge

Bilag 17: Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

 

Materiale ift. ændringer i Rammeaftaleperioden og mellem Rammeaftaleperioder

Skabelon

Kontaktpersoner

 

Materiale ift. håndtering af borgernes egenbetaling:

Oplysningsskema 2023

Skema til brug for efterregulering af el og varme

Oplysningsskema 2024

Skema til brug for efterregulering af el og varme

 

Regneark til brug for takstberegning og efterregulering:

Vejledning til hjælpeskemaerne ved takstberegning 2023

Takstberegning en afdeling 2024

Takstberegning flere afdelinger 2024

Vejledning til hjælpeskemaerne ved takstberegning 2024