Fælleskommunalt Socialsekretariat

Fælleskommunalt Socialsekretariat blev etableret i foråret 2011, da kommunerne den 3. marts 2011 overtog koordineringsansvaret for det specialiserede socialområde fra regionerne.

Fælleskommunalt Socialsekretariats primære opgave er at understøtte og være med til at drive arbejdet omkring Udviklingsstrategien og Styringsaftalen på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Dertil vil Socialsekretariatet løse opgaver, udarbejde analyser, oplæg mv. for KommuneKontaktRådet (KKR) i Syddanmark, Socialdirektørforum og kredsen af kommunaldirektører

 

Fælleskommunalt Socialsekretariat refererer overordnet til Socialdirektørforum, der består af socialdirektørerne fra de 22 kommuner i Syddanmark samt Region Syddanmark. Fælleskommunalt Socialsekretariat er fysisk placeret i Haderslev.

 

Sekretariatet består af to medarbejdere:

Bolette Mery-Ann Andersen

Strategisk analytiker

E-mail: bma@haderslev.dk

Tlf. 91 16 95 05

Bolette Mery-Ann Andersen er tiltrådt 1/12 2018 som barselsvikar for Camilla Fyhn Milland

 

Tove Tørnes

Strategisk analytiker

E-mail: tot@haderslev.dk

Tlf. 21 33 92 11

Fælleskommunalt Socialsekretariat

Gåskærgade 28, 6100 Haderslev

(C)  Socialsekretariatet