Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 2015

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015

Bilag til Udviklingsstrategi 2015

-Udviklingsstrategi 2015 er godkendt i alle kommuner og regionen i Syddanmark.

 

Bilag 4a: Tendenser og behov - kommunernes tilbagemeldinger

Bilag 4b: Region Syddanmarks overvejelser om tilbudsviften

Bilag 5: Notat vedr  lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Bilag 6: Oversigt over samtlige tilbud på socialområde i Syddanmark

 

Styringsaftale 2015

Styringsaftale 2015

Bilag til Styringsaftale 2015

- Styringsaftale 2015 er godkendt i alle kommuner og regionen i Syddanmark.

 

Bilag 4: Takstoversigt 2015

 

Oversigt over belægningsprocenter 1.- 3 kvartal 2015- (modtagne besvarelser pr. 25. november 2015).

 

Skabelon vedr. ændringer i Styringsaftaleperioden

Kontaktpersoner ift. ændringer i Styringsaftaleperioden

 

 

 

 

(C)  Socialsekretariatet