Rammeaftalen 2018 - til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og region i Syddanmark

Rammeaftale 2018 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, samt en række tilhørende bilag.

 

Udkast til Rammeaftalen 2018 er godkendt i KKR Syddanmark den 14. juni 2017. Den sendes herefter til politisk godkendelse i de enkelte kommuner og region i Syddanmark. Rammeaftalen 2018 skal være godkendt den 15. oktober 2017.

 

Rammeaftalen 2018

 

Bilag til Rammeaftalen 2018

 

 

Bilag til Rammeaftalen 2018

Bilag 1: Bekendtgørelse for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde kan findes via følgende link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185568

 

Bilag 2: Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

 

Bilag 3: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

 

Bilag 4: Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

 

Bilag 5: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen

 

Bilag 6: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper

 

Bilag 7: Det lovmæssige grundlag

 

Bilag 8: Oversigt over tilbud og takster- Oversigt over tilbud og takster ligger klar ultimo 2017.

 

Bilag 9: Håndtering af lukning af tilbud

 

Bilag 10: Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser

 

Bilag 11 Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden

 

Bilag 12: Ændring af kapacitet ved årsskifte 

 

Bilag 13: Opsigelsesvarsler

 

Bilag 14: Prisstruktur

 

Bilag 15: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

 

Bilag 16: Afregningsregler/betalingsaftaler

 

Bilag 17: Takstberegning

 

Bilag 18: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

 

Bilag 19: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

 

Materiale ift. håndtering af borgernes egenbetaling:

Oplysningsskema 2018 - til beregning af borgerens egenbetaling for bolig m.v. samt minimums rådighedsbeløb

 

 

 

 

(C)  Socialsekretariatet