Døgnmøde i Socialdirektørforum den 9. og 10. marts 2023

Udgivet 15.03.2023

UDVALG

Socialdirektørforum

MØDE

Døgnmøde i Socialdirektørforum den 9. og 10. marts 2023

STED

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

STARTTIDSPUNKT

2023-03-09 08:30

SLUTTIDSPUNKT

2023-03-10 12:00


PUNKTER

1. Velkomst

2. Særligt dyre enkeltsager på det specialiserede

3. Udgiftspresset på socialområdet – det vi ved

4. Eksempler på gode styringsværktøjer

5. Aktuelle eksempler på faglige/strategiske tiltag

6. Besøg på Egely

7. Om giftig gæld og udpiningen af den offentlige sektor

8. Hovedloven

9. Sundhedsklyngerne og deres betydning for socialområdet

10. Møde i Socialdirektørforum


1. Velkomst

Velkomst

v. Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, formand for Socialdirektørforum

Tema for dette års døgnmøde er styring og kapacitet, som er et af de tre indsatsområdet i rammeaftalen, der også har fokus på tværsektoriel kobling og kvalitet i indsatserne. Programmet indeholder oplæg om særligt dyre enkeltsager, nyeste viden om hvad der er udgiftsdrivende, erfaringer med økonomisk styring, arbejde med datakvalitet, eksempler på socialfaglige tiltag til gensidig inspiration. Programmet rummer også et indlæg fra et mere overordnet perspektiv på det danske velfærdssystem, udpint velfærd. Dag to har fokus på hovedloven og hvordan kommunerne arbejder med det samt sundhedsklyngerne og deres betydning for socialområdet. Døgnmødet afsluttes med et ordinært møde i Socialdirektørforum.

Deltagere på døgnmødet kan ses i vedhæftede dokument.

Bilag

Deltagere.pdf

2. Særligt dyre enkeltsager på det specialiserede

Særligt dyre enkeltsager på det specialiserede

De første analyseresultater fra analyse vedrørende særligt dyre enkeltsager.
Projekt skal hjælpe med at afdække handlemulighederne ift. særligt dyre enkeltsager | Komponent

Mange af de syddanske kommuner har deltaget i undersøgelsen og vi se frem til at høre de foreløbige resultater af det arbejde.

v. Maibritt Kuszon fra Komponent

Bilag: Præsentationen fra oplægget.

Bilag

Version 2 Rammeaftale KKR Syd 9 marts 2023 Særligt dyre enkeltsager.pdf

3. Udgiftspresset på socialområdet – det vi ved

Udgiftspresset på socialområdet – det vi ved

Udgiftspresset på socialområdet – det vi ved 
KL’s aktuelle nyeste viden
v. Hans Andersen fra KL (kl. 10:15 -10:45)

Bilag: Præsentation fra oplægget
 

Bilag

KL. Oplæg – Syddanske Socialdiretørers årsmøde.pdf

4. Eksempler på gode styringsværktøjer

Eksempler på gode styringsværktøjer

v. Økonomisk Arbejdsgruppe (kl. 10:45 – 11:15)

Præsentation af medlemmerne i Økonomisk arbejdsgruppe.

Helle Damgåård fra Kolding kommune præsenterer et eksempel på ledelsesinformation

Gitte Petersen fra Varde Kommune præsenterer kommunens arbejde med dataunderstøttet styring på socialområdet.

Bilag:

 1. Kort om økonomisk arbejdsgruppe
 2. Præsentation fra Kolding Kommunes oplæg
 3. Præsentationen fra Varde Kommunes oplæg

Bilag

SDF-seminar økonomisk arbejdsgruppe.pdf
Kolding Kommune – Socialdirektørforum den 9.3.2023.pdf
Varde Data oplæg.pdf

5. Aktuelle eksempler på faglige/strategiske tiltag

Aktuelle eksempler på faglige/strategiske tiltag

v. Strategisk Arbejdsgruppe (kl. 11:15 – 11:45)

Præsentation af medlemmerne i Strategisk arbejdsgruppe.

Baggrund
Socialdirektørforum har bedt Strategisk arbejdsgruppe om at indsamle gode eksempler på indsatser, som vi kan dele på tværs af kommunerne og regionen og således inspirere hinanden. 

Strategisk arbejdsgruppe har efterspurgt beskrivelser af indsatser, som er nye (indenfor de seneste 12 mdr.) eller indsatser som er under udarbejdelse.
Det er eksempler på indsatser, hvor man udvikler, omlægger og/eller styrer på en ny måde. Det behøver ikke være indsatser, som giver mindre udgifter. Det kan også være indsatser, hvor man bruger pengene på en mere hensigtsmæssig måde og får mere ud af de ressourcer, man anvender. 

Strategisk arbejdsgruppe har modtaget mange gode forslag som kan ses i vedhæftede bilag.

Cases udvalgt til fremlæggelse i dag
Case nummer 8 i bilaget fra Assens Kommune. Case nr. 9 fra Svendborg Kommune og case nr. 20 fra Middelfart Kommune.

Bilag: Cases fra de syddanske kommuner.

Drøftelser
Hvad skal vi fremadrettet kortlægge i Syd? Hvad vil vi gerne blive klogere på i fællesskab i syd? 

Bilag:

 1. Samtlige cases fra kommunerne: 20230303 cases fra kommunerne.pdf
 2. Kort om Strategisk arbejdsgruppe
 3. Assens Casefortælling – skærmbesøg.pdf
 4. Oplæg-Styrkelse af indsatser på dagområdet i Svendborg.pdf
 5. Middelfart præsentation SDF billig §107.pdf

Bilag

20230303 cases fra kommunerne.pdf
SDF – Strategisk arbejdsgruppe.pdf
Assens Casefortælling – skærmbesøg.pdf
Oplæg-Styrkelse af indsatser på dagområdet i Svendborg.pdf
Middelfart præsentation SDF billig §107.pdf

6. Besøg på Egely

Besøg på Egely

Besøg på Egely, Søndergaardsvej 9, 5580 Nørre Aaby. Transport i egne biler.

Egely er en sikret døgninstitution for unge, efter Servicelovens  § 66 og arbejder under Lov om voksenansvar.

Egely er målrettet unge mellem 12 og 17 år, men der kan dispenseres for alderskravet ned til børn på 10 år. Egely modtager unge fra hele landet.

Egely har 4 boafdelinger og 1 afdeling med skole og værksted.

Målgruppen på Egely
Målgruppen er unge, som er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger. Kerneopgaven består af forskellige former for socialpædagogisk behandling.

Bilag

Oplæg for Socialdirektørforum d. 9.3.23.pdf

7. Om giftig gæld og udpiningen af den offentlige sektor

Om giftig gæld og udpiningen af den offentlige sektor

Om giftig gæld og udpiningen af den offentlige sektor – kan vi punktere velfærdsboblen inden kollaps?
v. Susanne Ekman, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. Forfatter til bogen: Giftig gæld og udpint velfærd

Bilag:

 1. Uddrag fra bogen: Giftig gæld og udpint velfærd. Kapitel 2 og 3
 2. Præsentationen fra oplægget

Bilag

Giftig Gæld – kap. 2+3
Susanne Ekman Socialdirektørforum Syddanmark F23.pdf

8. Hovedloven

Hovedloven

Hovedloven: Hvordan har kommunerne valgt at arbejde med denne opgave? Eksempler fra Syd.
v. René Junker, Odense Kommune
v. Siggi W. Kristoffersen, Faaborg- Midtfyn Kommune

Bilag: 

 1. Vedhæftet er en fremlæggelse af elementerne i hovedloven som fremlagt på jobCam den 2.-3. november 2022 af Christian Harsløf: session-3-ny-hovedlov-om-helhedsorienteret-indsats-christian-harsloef.pdf
 2. Fra sammenhængende borgerforløb til Hovedloven. Odense Kommune
 3. Præsentation af HI på SDF 230310 Faaborg Midtfyn Kommune

Bilag

session-3-ny-hovedlov-om-helhedsorienteret-indsats-christian-harsloef.pdf
Fra sammenhængende borgerforløb til Hovedloven Odense Kommune
Præsentation af HI på SDF 230310 Faaborg Midtfyn Kommune

9. Sundhedsklyngerne og deres betydning for socialområdet

Sundhedsklyngerne og deres betydning for socialområdet

Sundhedsklyngerne og deres betydning for socialområdet. Oplæg og drøftelser.
v. Rolf Dalsgaard Johansen, Haderslev Kommune

Bilag: Præsentation fra oplæg på dagen. Haderslev Kommune

Bilag

Sundhedsklyngernes betydning for socialområdet Socialdirektørforum den 10. marts 2023.pdf

10. Møde i Socialdirektørforum

Møde i Socialdirektørforum

Se selvstændig dagsorden til mødet.